Про лабараторію

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА«ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ФIТОСАНIТАРНА ЛАБОРАТОРIЯ»

Історія Закарпатської фітосанітарної лабораторії давня і багатогранна. Бере свій початок з 1946 року. Сучасна історія Державної установи «Закарпатська обласна фіто санітарна лабораторія» починається з 23 листопада 2012року, в результаті реорганізації Державної інспекції з карантину рослин по Закарпатській області в складі якої функціонувала «Закарпатська зональна карантинна лабораторія».

Вся робота, яка проводилась з тих часів і проводиться і до тепер спрямована на недопущення проникнення  небезпечних карантинних об’єктів на терени нашої країни. Проте людина не владна над природою, тому робота лабораторії спільно з департаментом фітосанітарної безпеки ведеться і в пошуках рішень щодо  обмеження, локалізації та ліквідації тих небезпечних шкідників, хвороб та бур’янів, які проявили себе у  нашому краї. На щастя, з великого „Переліку шкідників, хвороб рослин та бур’янів, які мають карантинне значення  в Україні” на Закарпатті спостерігається лише 8 видів регульованих шкідливих організмів, знання яких необхідне для своєчасного виявлення та боротьби з ними.

Державна установа “Закарпатська  обласна фітосанітарна лабораторія”

(далі – Лабораторія) функціонує відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, підпорядковується  Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба) та належить до сфери її управління.

Спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент  фіто санітарної  безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими актами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства країни, Держпродспоживслужби та Положенням про Державну установу “Закарпатська обласна фітосанітарна лабораторія”.

Очолює лабораторію в.о. директора   .   Чисельність лабораторії складає 79 штатних одиниць. До складу Лабораторії входять такі  структурні підрозділи:

  • відділ фітосанітарного аналізу, процедур та аналітики пестицидів, агрохімікатів;
  • відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
  • відділ кадрової роботи;

Очолює відділ фітосанітарного аналізу, процедур та аналітики пестицидів, агрохімікатів . У відділі  працюють  кваліфіковані спеціалісти з усіх можливих напрямків  необхідних  для повноцінного функціонування та виконання завдань. Зокрема, працюють  ветерани карантинної служби, які присвятили наполегливі роки праці, накопичили невичерпний багаж знань і досвіду та користуються  високим авторитетом, як в лабораторії, так і за її межами .  Поряд з ними працюють молоді і перспективні спеціалісти. Поєднання в роботі досвіду старших, ентузіазму та  володіння новітніми технологіями молодих, робить наш колектив сильним, злагодженим та гармонійним.

Головним завданням Лабораторії є виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від проникнення із-за кордону регульованих шкідливих організмів, які можуть завдати значної шкоди народному господарству України, своєчасне виявлення та надання рекомендацій щодо локалізації та ліквідації вогнищ на територіях, де введений особливий карантинний режим.

Основними завданнями лабораторії є :

  • кваліфіковане та якісне проведення фітосанітарної експертизи на предмет наявності або відсутності, ідентифікації регульованих шкідливих організмів;
  • вивчення видового складу та біології регульованих шкідливих організмів, а також аналіз фіто санітарного ризику для надання рекомендацій по проведенню фітосанітарних заходів, спрямованих на ліквідацію та локалізацію регульованих шкідливих організмів;
  • участь у спільних контрольних обстеженнях сільськогосподарських та лісових угідь, місць зберігання та переробки рослин і рослинних продуктів, посівів і посадок, закладених імпортним насіннєвим та посадковим матеріалом, сортодільниць, ботанічного саду, теплиць, розсадників;
  • проведення навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи іх захисту рослин, роботи із зберігання, транспортування, торгівлею засобами захисту рослин;
  • надання рекомендацій щодо безпечного застосування засобів захисту рослин;
  • надання консультацій господарствам всіх форм власності та населенню по застосуванню та  доцільності використання пестицидів;

Відділ у 2013 році атестований за наступними видами експертиз: ентомологія,  фітопатологія,  бактеріологія, вірусологія, фітогемінтологія та гербологія.

На сьогоднішній день спеціалісти аналізують різноманітні об’єкти регулювання, серед яких: овочі, фрукти, зерно, насіння, деревина, вироби з деревини, тощо. Тому при проведенні експертиз використовуються наступні методи: візуальний, мікроскопічний, просіювання, центрифугування, Бермана, біологічний, серологічний, флотації, насичених розчинів, проварювання, відмивання ґрунту, метод імуноферментного аналізу.

Для виконання своїх завдань лабораторія має відповідну матеріально-технічну базу, сучасне обладнання, оргтехніку, інтернет зв’язок, відповідну літературу (визначники, методичні матеріали сучасних українських та іноземних видань), кваліфікованих фахівців.

Фахівці регулярно підвищують свій фаховий рівень на стажуваннях та курсах підвищення кваліфікації.

Лабораторія постійно рухається в «ногу з часом», тому у своїй роботі використовує досягнення новітніх технологій, а саме застосовують метод імуноферментного аналізу, який є досить ефективним особливо при визначенні вірусологічних захворювань. Імуноферментний аналіз – це аналітичний метод, який поєднує в собі високу специфічність імунної реакції з чутливою каталітичною дією ферментів. Маючи високу чутливість і специфічність, метод ІФА дозволяє аналізувати велику кількість проб, використовувати частково або повністю автоматизовані системи. Метод не потребує очищення проб, чутливий, простий у виконанні.

Даним методом проводиться моніторинг території області на таке небезпечне захворювання як опік  плодових.

Щороку спеціалісти відділу аналізують велику кількість зразків. Так у 2015 році було проаналізовано 29787 зразків, проведено 76381 аналіз та 14579 експертиз. При цьому було виявлено 6 видів карантинних організмів обмежено-розповсюджених в Україні у 42 випадках та 218 видів у 2950 випадках не карантинного значення.

За перше півріччя 2016 року вже проаналізовано 14014 зразків, проведено 36107 аналізів та 7249 експертиз.

На базі лабораторії проводяться семінарські заняття з підвищення кваліфікації спеціалістів,            стажування фахівців з інших лабораторій, кожного року проходять практику студенти Ужгородського Національного Державного університету. Сюди приїздять з найвіддаленіших куточків України для                отримання професійних знань, набуття практичного досвіду, колекційного та інформаційного матеріалу з карантинних та некарантинних регульованих шкідливих  організмів, зокрема, західного кукурудзяного жука, опіку плодових, віспі „шарці” слив, раку картоплі, картопляних нематод, бур’янів, шкідників деревини та  запасів.

Фахівці лабораторії приділяють велику увагу пропаганді знань з карантину та захисту рослин, а саме: готують до видання листівки, буклети, брошури, статті в газети та журнали; беруть участь у семінарах, нарадах,  виступах на телебаченні та радіо з питань карантину та захисту рослин.