Доступ до публічної інформації

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Письмовий запит подається в довільній формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм запиту на інформацію:

 •                                                                                                                                             Додаток 1
 •                                                                                                     до наказу Державної установи
 •                                                                                                     «Закарпатська обласна
 •                                                                                                     фітосанітарна лабораторія»
 •                                                                                                     від 18.01.2013 № 6 а

·         ФОРМА·         для подання запиту на отримання публічної інформації
від фізичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації                       Державна установа «Закарпатська                                                                   обласна фітосанітарна лабораторія»

                                                                       ЗАПИТ

                                          на отримання публічної інформації

 Прізвище, ім’я та по батьковіпоштова адреса, адресаелектронної пошти, номер                            телефону запитувача
 Вид, назва, реквізити, змістдокумента, що запитується
або
 Загальний опис інформації, що запитується (Загальний опис необхідної інформації)
 Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою (Вказати поштову адресу)
Факсом (Вказати номер факсу)
Електронною поштою (Вказати e-mail)
В усній формі (Вказати номер телефону)
необхідне підкреслити
Контактний телефон запитувача
Дата запиту, підпис

·

 •                                                                                                                            Додаток 2
 •                                                                                                   до наказу Державної установи
 •                                                                                                  «Закарпатська обласна
 •                                                                                                    фітосанітарна лабораторія»
 •                                                                                                    від 18.01.2013 № 6 а

·          ·         ФОРМА·         для подання запиту на отримання публічної інформації
від
юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації                                              Державна установа «Закарпатська                                                                                                        обласна фітосанітарна лабораторія»                                                                            ЗАПИТ

                                   на отримання публічної інформації

 Прізвище, ім’я та по батькові поштова адреса, адреса електронної пошти, номер                            телефону запитувача (юридичної особи)
 Вид, назва, реквізити, змістдокумента, що запитується
або
 Загальний опис інформації, що запитується (Загальний опис необхідної інформації)
 Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою (Вказати поштову адресу)
Факсом (Вказати номер факсу)
Електронною поштою (Вказати e-mail)
В усній формі (Вказати номер телефону)
необхідне підкреслити
Контактний телефон запитувача
Посада, прізвище, ім’я, по  батькові та підпис представника запитувача
Дата запиту, підпис
 •                                                                                                                        Додаток 3
 •                                                                                                       до наказу Державної установи
 •                                                                                                       «Закарпатська обласна
 •                                                                                                       фітосанітарна лабораторія»
 •                                                                                                       від 02.01.2013р. №6а

·          ·                                                                 ФОРМА·

для подання запиту на отримання публічної інформації
від
об’єднань громадян в письмовому вигляді·        

Розпорядник інформації                                       Державна установа «Закарпатська                                                                                                         обласна фітосанітарна лабораторія»                                                                                              ЗАПИТ                                                                                                                        на отримання публічної інформації
 Прізвище, ім’я та по батьковіпоштова адреса, адреса електронної пошти, номер                            телефону запитувача
 Вид, назва, реквізити, змістдокумента, що запитується
або
 Загальний опис інформації, що запитується (Загальний опис необхідної інформації)
 Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою (Вказати поштову адресу)
Факсом (Вказати номер факсу)
Електронною поштою (Вказати e-mail)
В усній формі (Вказати номер телефону)
необхідне підкреслити
Контактний телефон запитувача
Посада, прізвище, ім’я, по  батькові та підпис представника запитувача
Дата запиту, підпис
 •                                                          ФОРМА
 • для подання запиту на отримання публічної інформації
 • від фізичної особи електронною поштою
 • Прізвище фізичної особи / найменування
 • юридичної особи, об’єднання громадян
 • Ім’я / відомості про юридичну особу
 • По батькові / керівництво, код ЄДРПОУ
 • Номер телефону
 • Поштова адреса вулиця, проспект    ______________________________
 • будинок , корпус     ______________________________
 • квартира                  ______________________________
 • населений пункт     ______________________________
 • область                    ______________________________
 • район                       ______________________________
 • індекс                      ______________________________
 

Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого зроблено запит

 • Зміст запиту
 • Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати на електронну адресу

Форми  зразків також можна отримати у відповідальної особи з питань запитів на інформацію Закарпатської  фітолабораторії.

Запит на інформацію має містити:

 • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запит може бути поданий:

 • на поштову адресу Державної установи «Закарпатська  обласна фітосанітарна лабораторія: 88009, м.Ужгород, вул.Станційна, 56  (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
 • на електронну адресу: zakfitolab@ukr.net (у темі листа вказувати «Публічна інформація»);
 • факсом: (0312) 673602 (з приміткою «Публічна інформація»).

Відповідь на  запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не  пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (далі – Постанова).

Закарпатська фітолабораторія має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

-Лабораторія не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

-інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

-особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Постановою фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком

-не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

-прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

-загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо  якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

-підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
«ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

 • 1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
 • 2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
 • 3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
 • 4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
 • 5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

 • 1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • 2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • 3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • 4) надання недостовірної або неповної інформації;
 • 5) несвоєчасне надання інформації;
 • 6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
 • 7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 

 • ВІДМОВА ТА ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ

Примітки:

 1. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
 2. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 3. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
 4. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

9.1 Державна установа не володіє і не зобов’язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

9.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

9.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток;

9.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”,

ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

 1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
  • 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  • 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
  • 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
  • 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.
 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
 3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
 4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
  • 1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
  • 2) дату відмови;
  • 3) мотивовану підставу відмови;
  • 4) порядок оскарження відмови;
  • 5) підпис.
 5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.
 6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
 7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
  • 1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
  • 2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
  • 3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
  • 4) строк, у який буде задоволено запит;
  • 5) підпис.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.